fredag 25. januar 2013

Å være her helt.

Jeg
Liker ikke
å snakke om sykdom
liker ikke å fokusere 
på ting som er negative
Jeg fortrenger ikke
jeg velger bort
og velger å se på 
Sola.
Jeg kan gråte
jeg kan synke ned i mørket
en stund
Men jeg vil
velge å se på lyset
se på alt som er bra
være etthundre prosent 
tilstede
her hvor jeg er.
Da har jeg levd
mer enn mange.
Winkel